Regulamin sklepu

Usługodawcą w sklepie internetowym sklepwgorach.pl jest W GÓRACH Wojciech Szymański, ul. Różana, 55-095 Domaszczyn, NIP 899-232-28-27

Kontakt

Kontakt ze sklepem następuje za pomocą formularza zakupu na stronie sklepwgorach.pl, pod adresem e-mail sklep@sklepwgorach.pl.

Informacje handlowe

Informacje handlowe zamieszczone na stronie sklepwgorach.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

Rodzaj świadczonych usług 

Przedmiotem świadczenia usług jest sprzedaż towarów znajdująca się w ofercie sklepu.

Warunki techniczne

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług sklepu internetowego jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu.

Cena

 1. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki.
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Sposób złożenia zamówienia

 1. Złożenie zamówienia następuje za pomocą formularza zakupu na stronie sklepwgorach.pl.  Złożenie zamówienia możliwe jest również przez wysłanie e-maila na adres: sklep@sklepwgorach.pl.
 2. Sklep potwierdza przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Zamawiającego adres e-mail.
 3. Sklep realizuje zamówienie, jeżeli podane w formularzu dane kontaktowe nie budzą wątpliwości.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty kupna, w szczególności w przypadku wątpliwości co do prawdziwości tych danych.

Zasady zapłaty za towar

 1. Zapłaty za zamówiony towar można uiścić:
  1. przedpłatą - przelewem na rachunek bankowy
 2. Jeżeli w formularzu zamówienia klient zaznaczył opcję płatności „PRZEDPŁATA PRZELEW BANKOWY” w e-mailu od obsługi sklepu otrzyma podsumowanie zamówienia wraz z danymi do dokonania przelewu; będzie mógł również z korzystać z mechanizmu Platnosci.pl, Pay Pal (do wyboru w procesie składania zamówienia na stronie Sklepu).
 3. Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty na rachunek bankowym sklepu internetowego, co zostanie potwierdzone przez sklep osobnym e-mailem.
 4. Sklep ma prawo zażądać przedpłaty lub zaliczki do zamówienia, uzasadnienie w takim przypadku zostanie wysłane do klienta drogą e-mailową.

Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane pod warunkiem podania prawdziwych danych adresowych oraz potwierdzenia ich weryfikacji. W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości tych danych, sprzedawca może nie przyjąć oferty kupna i nie zrealizować zamówienia.
 2. Sklep realizuje zamówienie na produkty firmowe Wydawnictwa W Górach w terminie od 1 do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w przypadku przedpłaty)
 3. Sklep realizuje zamówienia na produkty pozostałych producentów w terminie od 2 do 14 dni roboczych. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów w magazynie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zasad dostawy towaru oraz informacje o producencie można uzyskać w zakładce dotyczącej danego produktu, lub poprzez mailowy lub telefoniczny kontakt z obsługą sklepu
 5. Stany magazynowe sklepu internetowego aktualizowane są raz dziennie. O braku dostępności towaru w dniu złożenia zamówienia klient jest niezwłocznie informowany telefonicznie lub e-mailem. W przypadku konieczności oczekiwania na towar przez okres dłuższy niż 30 dni, sklep niezwłocznie zawiadamia o tym klienta. Klient w takiej sytuacji może:
  1. zrezygnować z zamówienia i otrzymać zwrotu wpłaconych w formie przedpłaty środków;
  2. przyjąć zaproponowany towar zastępczy, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę;
  3. oczekiwać przez określonych przez sklep okres czasu na dostępność towaru.

Koszty przesyłki i dostawa towaru

1. Towar wysyłany jest za pośrednictwem:

W GRANICACH POLSKI:

InPost
Przedpłata na konto
Paczkomat 15 PLN
Kurier
Standard 18 PLN

ZAGRANICA:

Wysyłka zagraniczna Unia/USA
EUROPA/Wielka Brytania 50 PLN
USA 70 PLN

Anulowanie zamówienia/Odstąpienie od umowy

 1. Od dnia złożenia zamówienia do dnia nadania przesyłki, Klient ma możliwość jego anulowania poprzez kontakt z obsługą sklepu  lub poprzez odmowę przyjęcia przesyłki.
 2. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie lub e-mailem na adres sklep@sklepwgorach.pl w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrotu towaru przez klienta oraz zwrot środków pieniężnych przez sklep powinien nastąpić  niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupiony towar należy zwrócić sprzedawcy z potwierdzeniem dokonania zakupu, a sprzedawca zwróci wpłacone środki pieniężne. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.  Zwrot środków pieniężnych przez sprzedawcę nastąpi w sposób uzgodniony z klientem.
 5. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy. Konsumentowi prawo to nie przysługuje wtedy, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według jego własnej specyfikacji, dotyczy  to produktów stworzonych na indywidualne zamówienie.

Reklamacje

 1. Jeżeli towar otrzymany przez zamawiającego jest niezgodny z umową,  w szczególności z podanym opisem, kupujący może żądać nieodpłatnej wymiany towaru na nowy, chyba że wymiana jest niemożliwa lub wiąże się z nadmiernymi kosztami.
 2. Do składanej reklamacji klient powinien dołączyć dowód zakupu towaru.
 3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni.
 4. Kupując traci uprawniania wynikające z prawa reklamacji, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy.
 5. Reklamacje składane  są pisemnie za pośrednictwem poczty na adres lub e-mail przedsiębiorcy prowadzącego sklep.

Dane osobowe

Dane osobowe podane przez Klienta podczas wypełniania formularza w trakcie procesu zamawiania, przetwarzane są przez sklep internetowy  w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.

Zmiana regulaminu

Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep internetowy z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu.